Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De stand van de aardappelen in ons land is vergeleken met vorig  jaar beter, toch is de actuele handel gespannen over hoe de weersvooruitzichten zijn.

05 juli 2019

Als aardappeltelers kunnen beregenen, zal men dat zeker doen. Het wordt of  is voor de akkerbouwgewassen zoals aardappelen en uien al zeer droog. Beregeningsmachines zijn in de landbouw nu veel gevraagd, in Nederland worden deze machines weinig geproduceerd, het merendeel komt uit Italië. De wereldberoemde Povlakte in Noord Italië staat ook bekend om de industrie van waterpompen, het vraagstuk water in de wereld is een hot item. Zuid Europa ging de laatste weken voor een verzengende hitte, Spanje had temperaturen van meer dan veertig graden celsius. De temperaturen zijn momenteel wat gematigder, maar dit zal de warmtestress in de aardappelteelt in deze landen niet kunnen voorkomen.
De stand van de aardappelen in ons land is vergeleken met vorig  jaar beter, toch is de actuele handel gespannen over hoe de weersvooruitzichten zijn. De industrie gaat langzamerhand overschakelen op nieuwe oogst waarbij de zandgronden in Oost Brabant het eerst aan de beurt zijn. De tafelaardappel is voor een groot deel gericht op de puur verse aardappel uit eigen land. De aanvoer loopt gestaag door, problemen bij de oogst door langdurige regenval hebben we niet. De bekende Opperdoezer Ronde zorgt nu ook weer voor meer diversiteit in het aanbod. Bij het mooie weer, een mooie aardappel op het bord!!!

Jaap Kodde