Chiquita verbetert positie van vrouwen op bananenplantages

Een verbetering van de werkomstandigheden voor vrouwen, een genderproject om meer taken geschikt te maken voor vrouwen.

09 maart 2018

Een verbetering van de werkomstandigheden voor vrouwen, een genderproject om meer taken geschikt te maken voor vrouwen en een hulplijn om vrouwen te beschermen tegen seksuele intimidatie en discriminatie zijn maatregelen die Chiquita neemt om de positie van vrouwen te verbeteren. Chiquita tekende als eerste bananenbedrijf in 2001 al een internationale overeenkomst voor vrouwenrechten*. Dit staat te lezen in het recent verschenen sustainability report 2016-2017.

 

Vrouwelijke werknemer staat centraal
Vrouwen leveren een belangrijke bijdrage aan de bananenteelt van Chiquita. Veel van de taken zoals het oogsten of bemesten vereisen fysieke inspanning en worden voornamelijk door mannen uitgevoerd. Maar andere belangrijke taken op de plantages kunnen zowel door vrouwen als mannen worden gedaan. Momenteel is 17% van de werknemers op de plantages vrouw. Voor de administratieve functies is dat 21%. Chiquita streeft ernaar vrouwelijke werknemers te helpen en was het eerste bananenbedrijf dat een internationale overeenkomst tekende in 2001, inclusief een speciale bijlage over vrouwenrechten in 2013.

Vrouwencommissie: werken aan vrouwenrechten
Als onderdeel van de overeenkomst werd in 2011 een vrouwencommissie opgericht, die streeft naar verbeteringen voor vrouwen die werkzaam zijn op de bananenplantages. Het hoofddoel is het bevorderen en versterken van een veilige werkplek zonder pesterijen, uitsluiting of ongelijkheid, en het verbeteren van de kansen voor vrouwen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. De oprichting van de gemengde vrouwencommissie als een unieke werkgroep was een positieve stap voor de bananenindustrie.

Genderproject in Panama
Belangrijk onderdeel van deze vrouwencommissie vormt een genderproject in Panama. Dit project zorgt voor verbeterde omstandigheden voor vrouwen die op de plantages werken en speelt een rol bij het mogelijk maken van taken voor vrouwen die traditioneel meestal door mannen worden gedaan. Vrouwen voeren nu ook taken uit zoals; bladsnijden, inpakken en bemesting. Om deze werkzaamheden die traditioneel door mannen gedaan werden ook voor vrouwen geschikt te maken zijn bijvoorbeeld mobiele toiletten dichtbij de werkplek geplaatst.

Zero tolerance: vrouwen beschermen tegen intimidatie & discriminatie
Chiquita bananenplantages bevinden zich vaak in afgelegen plattelandsgebieden, waar vrouwen kunnen worden blootgesteld aan seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. Chiquita heeft zeer duidelijke richtlijnen, gedragscodes en een speciale medewerkers 24/7 hulplijn om dergelijke incidenten te voorkomen. De hulplijn maakt het voor medewerkers mogelijk om incidenten op een anonieme manier te melden en om advies te vragen.

Internationale Vrouwendag 2018
In 2030 moeten volgens de internationale Sustainable Development Goals** vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen op het gebied van politiek, economie en het openbare leven. Landen moeten specifiek beleid maken en wetten aannemen die vrouwen en meisjes gelijke rechten geven op alle gebieden. Ook moet er een einde komen aan al het geweld tegen vrouwen en meisjes. Deze gelijkheid voor vrouwen is tevens het thema van internationale vrouwendag 2018: #wijzijngelijkwaardig. Chiquita vormt met diverse initiatieven al jaren het voorbeeld voor gelijkheid van vrouwen binnen de bananenindustrie.

*1 IUF/ COLSIBA/Chiquita Agreement on Freedom of Association, Minimum Labor Standards and Employment in Latin America Banana Operations (2001)

**Sustainable Development Goals: De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die de wereld tot ‘een betere plek moeten maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering, en het is heel belangrijk dat niemand wordt achtergelaten in het werken aan de doelen. (bron: www.sdgnederland.nl)