Holland Ivo vertelt

Deze week de eerste Delbare met een blos binnen. Verder zijn er Triomphe de Vienne en Clapps handperen.

02 augustus 2019

 

Bladgroente: Vooral met andijvie is het oppassen. Er staat veel andijvie op het land waar schot in zit. Deze andijvie is niet te gebruiken en kan als verloren beschouwd worden. Goede andijvie zal daarom duurder worden. Spinazie blijft beperkt.
Harde groente: Spitskool wordt wat moeilijker. De rest van de harde groente is er voldoende.
Bloemkool/broccoli : De bloemkool hersteld zich maar matig. Elke dag wordt er iets aangeboden. Men heeft de aanvoer volledig onder controle. Broccoli blijft moeilijk.
Komkommers: We sluiten deze week af met erg hoge prijzen. Vooral Duitsland trekt hier aan de markt. Het is totaal niet te voorspellen waar we in de komende week naar toe gaan.
Paprika en tomaten: Door aanvoer uit Polen zijn de prijzen in een duikvlucht naar beneden gegaan. We verwachten dat deze zich de komende week gaan stabiliseren.
Hardfruit: Deze week de eerste Delbare met een blos binnen. Verder zijn er Triomphe de Vienne en Clapps handperen.
Zacht fruit: Opal pruimen is zo goed als gebeurd. In de loop van de week verwachten we de eerste Reine Victoria.