string(1227) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server kan de aanvraag niet uitvoeren. ---> System.IO.IOException: Kan geen toegang krijgen tot het bestand C:\DITO\DiTO.WebServices.Velten.log omdat het wordt gebruikt door een ander proces. bij System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) bij System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) bij System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access) bij AdPro.TraceExtension.WriteOutput(SoapMessage message) bij AdPro.TraceExtension.ProcessMessage(SoapMessage message) bij System.Web.Services.Protocols.SoapMessage.RunExtensions(SoapExtension[] extensions, Boolean throwOnException) bij System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.WriteReturns(Object[] returnValues, Stream outputStream) bij System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.WriteReturns(Object[] returnValues) bij System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.Invoke() --- Einde van intern uitzonderingsstackpad ---" Holland Ivo vertelt - Willem Dijk

Holland Ivo vertelt

Bij veel “glasgroenten” is het einde seizoen en zullen we overgaan op Import. Veel aanvoer van bloemkool, tegen lage prijzen.

06 november 2020

Bij veel “glasgroenten” is het einde seizoen en zullen we overgaan op Import. Veel aanvoer van bloemkool, tegen lage prijzen. Meer aanvoer van spinazie en andijvie. Spruiten blijven er volop komen net zoals prei. Witlof blijft beperkt beschikbaar. Spitskool voldoende aanvoer. Voldoende voorraad van peen, kolen en uien. Hoewel de prijs van de uien iets zal gaan aantrekken, in verband met de grote vraag uit het buitenland. Aardbeien zullen beperkt aangevoerd gaan worden.