Holland Ivo vertelt

Eindelijk is er “gelukkig” iets regen gevallen. De gevallen hoeveelheid is echter een druppel op de gloeiende plaat.

24 augustus 2018

Het kleine beetje dat gevallen is heeft er voor gezorgd dat de groei van enkele groente soorten langzaam weer op gang komt.

Andijvie en spinazie: Voor andijvie geldt dat regen in deze omstandigheden een zegen is. De groei komt weer op gang. Voor spinazie geldt het tegengestelde. Spinazie kan slecht tegen neerslag.
Paprika en tomaten: Tomaten geven zich op een iets hoger prijsniveau. Vooral de losse tomaten zijn behoorlijk duurder geworden. Bij paprika is een heel raar beeld ontstaan. De klasse I die geschikt voor export is, laat hoge prijzen zien. De klasse II en de kleine maten zijn extreem goedkoop.
Komkommers: Deze zijn extreem duur. Dit komt doordat veel telers de planten aan het wisselen zijn. Verder trekt vooral Duitsland erg veel komkommers weg.
Bonen: Krappe markt door lage opbrengsten.
Bloemkool/broccoli: Iets meer bloemkool verwacht. Broccoli wordt iets moeilijker.
Wintergroente: In Polen en Duitsland zijn complete velden met rode kool verloren gegaan. Hierdoor is er veel vraag. De prijzen lopen gestaagd op.
Hard fruit: Volop aanvoer. Al het fruit is goed gekleurd en goed van smaak. Hier liggen de verkoopkansen. Deze week hebben wij een speciale weekactie met WeDe Elstar.
Zacht fruit: Aardbeien wordt wat moeilijker. De aanvoer van pruimen, frambozen en rode bessen wordt minder.