Jaap Kodde van Flevostar aan het woord

De akkerbouwers hebben deze week gretig gebruik gemaakt van het mooie weer.

20 oktober 2017

Het was ook nodig zelfs hard nodig want er moet nog veel geoogst worden, dat was al een bekend gegeven. De mechanisatie in onze aardappelsector heeft vanaf het begin van deze eeuw een grote inslagslag gemaakt wat betreft capaciteit, dat was ook nodig, ook de akkerbouw heeft in deze jaren een grote schaalvergroting doorgemaakt. Met minder personeel en grotere machines moet meer areaal geoogst worden en dat zorgt voor risico’s zoals in deze herfst. Ook de opslagcapaciteit heeft een inhaalslag moeten maken. De sterke groei van de aardappel verwerkende producten blijft maar doorgaan en vraagt ook om grotere volumes bij een boer. De aardappeloogst is dit jaar vooral in de industrie rassen hoog, in het tafelaardappel segment normaal , het uitvalpercentage is hoog. Toch blijft het wrang dat sommige gebieden in ons land niet kunnen oogsten, hevige stortbuien in de laatste maanden, hebben op sommige plaatsen voor wateroverlast gezorgd. De markt van tafelaardappelen zal de komende tijd stabiel blijven, de vraag naar consumptie is vooral gericht op het Midden Oosten met Irak als grootste afzetgebied, het is weer veiliger om te exporteren. Zoals u wellicht weet heeft de Islamitische Staat in de oorlog grote verliezen geleden en zo goed als verdreven uit Irak. In Irak is juist de aardappel in het voedselpakket populair.