Jaap Kodde van Flevostar aan het woord

Innovatie in de landbouw maakt zeer grote stappen!

14 april 2017

De akkerbouwers hebben de laatste weken goede vorderingen kunnen maken met de voorjaarswerkzaamheden. Het zaaien van granen, uien en suikerbieten is bijna voltooid. Het planten van de aardappelen is een langer traject, de bodemtemperatuur moet niet te laag zijn, anders kiemen de poters te traag met alle gevolgen van dien. Het enorme scala van rassen is groot met voor ieder ras een handleiding. Vooral de nieuwere rassen vragen hierbij om extra aandacht vooral nu omdat de weervoorspellers voor de komende weken koud en zelfs nachtvorsten afgeven. Afgelopen week bracht een groep Flevolandse jonge boeren en boerinnen een bezoek aan Flevostar Potato, het merendeel volgt nu het agrarisch onderwijs. Interessant om juist die nieuwe generatie te vertellen waar Flevostar in de aardappelarena mee bezig is. Duidelijk was wel dat deze aan komende ondernemers zich er van bewust zijn dat de innovatie in de landbouw nu zeer grote stappen maakt. De diverse markten in de gewassen maken ook een innovatie door, de wereldvoedselproductie moet de bevolkingsgroei bij kunnen houden. Bij de huidige kabinetsformatie wordt de vraag om een ministerie van voedsel steeds groter, de sector wacht met spanning af of hier gehoor aan wordt gegeven.