Jaap Kodde van Flevostar aan het woord

Jaap vertelt over het zogenaamde WASDE- rapport dat maandelijks wordt gepubliceerd.

12 mei 2017

Iedere maand wordt het zogenaamde WASDE- rapport gepubliceerd, dit rapport geeft de vraag en aanbod aan van belangrijke voedingsgewassen zoals granen ,  soja, rijst  suiker enz. Dit rapport wordt door het Amerikaanse departement van landbouw opgesteld voor de Verenigde Staten en verder wereldwijd. Onze  wereldvoedselproductie is dagelijks een hot item in de wereldhandel, daarbij gerekend de technische productie op velerlei gebied geeft een zeer bedrijvige logistiek. De wereldeconomie laat weer een stijgende lijn zien en juist die logistiek maakt een enorme groei door. Hierdoor blijft het Containervervoer explosief groeien. De kolossale containerschepen op onze wereldzeeën zijn over een aantal jaar geen attractie meer. De verwerkende aardappelindustrie speelt dit ook parten,  aardappelproducten. Vragen om een goed geconditioneerd vervoer en wordt een steeds grotere kostenpost. De productie van aardappelproducten is een continuproces geworden wat niet uit alle werelddelen gehaald kan worden, de voorspelling dat de productielijnen in de fabrieken de komende jaren blijft groeien, eigenlijk heeft de groei van de verwerkende aardappelindustrie vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw nooit stilgestaan.

Jaap Kodde