Jaap Kodde over de Dutch Agrofood Week

Het is deze week de Dutch Agrofood week met afgelopen week op de datum 12 oktober "Thanks  farmers day"

15 oktober 2021

Het is deze week de Dutch Agrofood week met afgelopen week op de datum 12 oktober “Thanks  farmers day”, dit geheel is overgewaaid uit Noord Amerika naar Europa om de aandacht te schenken aan de boeren die voor de eerste levensbehoefte zorgen, ons voedsel.

In meerdere grote steden in ons land zijn evenementen om de consument er op te attenderen wat voedsel produceren is en laten zien dat de landbouw in de gehele wereld enorme grote stappen maakt in innovaties in machines en veredeling van AGF producten in zowel de gangbare als biologische bedrijven. De coronapandemie heeft veel impact gehad op onze samenleving en kunnen we zeker nog niet als verleden beschouwen, de landbouw heeft in alle facetten bewezen dat hun werk niet stil heeft gelegen in deze tijd.

Afgelopen week zijn ook vele bedrijfsbezoeken op boerderijen geweest voor de direct geïnteresseerden waarbij het project zoals de korte keten uitvoerig aan de orde kwam, de kloof tussen boer en consument moet gewoon korter. Onderwerp van gesprek was overduidelijk dat de eisen die de overheid en ook de retail legt bij de producent beter afgestemd moet worden.

Een motie die in onze Tweede Kamer is aangenomen dat vanaf 2035 geen pesticiden meer mogen worden gebruikt geeft veel onrust in de sector. Laten we hopen dat juist deze Dutch Agrofood Week beleidsmakers met de neus op de werkelijke feiten worden gedrukt.