Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Een uitdaging is nu de innovatie in het telen van akkerbouwgewassen met behulp van Smartfarming, wat in snel tempo de boer van de toekomst kan helpen...

06 maart 2020

Met de maand maart op de kalender gaan we deze winter zachtjes aan verlaten, maar kunnen we wel van een winter spreken? Het antwoord is, nee. Het gebeurt zelden dat de temperatuur in dit jaargetijde niet onder de vorstgrens komt. “Maart roert zijn staart” is een oud gezegde in onze Nederlandse taal. De vooruitzichten voor de komende weken geven geen speldenprikje van winter aan, slecht bericht voor de akkerbouwers die  nog hoop hadden op een beetje vorst. De laatste weken heeft de zware regenval de bodemgesteldheid voor nog meer schade gezorgd. Vooral onze Engelse boeren geven al aan dat de bodem in de gebieden waar veel aardappelen geteeld worden onherstelbaar is beschadigd. Een uitdaging is nu de innovatie in het telen van akkerbouwgewassen met behulp van Smart Farming, wat in snel tempo de boer van de toekomst kan helpen om in deze tijd van klimaatverandering een goed gewas te telen. Bij Smart Farming wordt gebruik gemaakt van sensoren in de bodem waarbij de structuur, vochtvoorziening, gewasbescherming, enzovoort een leidraad voor de boer is bij de teeltmaatregelen. Het is zelfs een kwestie van tijd dat ook de consument over alle data kan beschikken hoe het gewas bij een akkerbouwer gegroeid is. Zit de consument daarop te wachten? Mijn antwoord is, ja. Men wil gezond voedsel, dan is ook transparantie nodig in de voedselketen.

Jaap Kodde