Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Door de Coronacrisis vullen nu een aantal telers hun bouwplan toch nog anders in.

10 april 2020

Het woord “Corona” zal met een Paasweekeinde voor de boeg bij velen de gespreksstof zijn. Niet in grote gezelschappen, dat is niet toegestaan. Een ieder moet zich conformeren aan de regels in deze crisistijd. De zogenaamde vitale sector zal hun werk onverminderd door moeten zetten. In de voedselketen blijven de producten op de markt, ook al is de marktwerking in de komende seizoengroenten en -fruit anders dan in een normaal jaar. De goederenstroom is afhankelijk van voldoende personeel bij het oogsten. Veel buitenlandse werknemers zijn naar hun thuisland vertrokken. Ook in de gehele voedselketen rammelen de schakels in de gehele wereld. Akkerbouwers maken in de wintertijd hun zogenaamde bouwplan, welke gewassen gaat men telen. Men kijkt naar trends in de markt en alles wordt hierin meegenomen. Kunnen we wat meer aardappelen , uien, wortelen , granen, suikerbieten¬† of conserven telen, dit zijn toch de standaard gewassen van een akkerbouwer. Door de Coronacrisis vullen nu een aantal telers hun bouwplan toch nog anders in. Niet alleen de landbouw verkeert in grote onzekerheid, we kunnen spreken van een groot wereldwijd probleem. Toch een ieder in deze tijd een goede Pasen toegewenst.

Jaap kodde