Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

...veel mensen die blij zijn te wonen in een landelijk gebied. Juist in dat landelijke gebied zie je nu de bedrijvigheid van de land en tuinbouw.

17 april 2020

Een jaar geleden hadden we de problematiek over de stikstof, de wereld was aan een daadwerkelijke verandering toe. Alle klimaatmaatregelen waren niet voldoende om onze leefbaarheid op aarde voor de toekomst veilig te stellen, de economie leefde in die tijd hoogtijdagen. De boeren voelden zich bedreigd in hun ondernemingen, de veestapel moest gehalveerd worden. De beelden van honderden tractoren in protest richting Den Haag was voer voor de media. De sympathie van de bevolking hielp de actievoerende boeren in hun strijd tegen de plannen van de overheid die negatieve gevolgen voor de landbouw hadden. Meer huizen bouwen in de randstad en verdere stedelijke gebieden ten koste van vruchtbare gronden. Gronden die belangrijk zijn om onze voedselvoorziening te waarborgen. Nu in de tijd van de Coronacrisis ontstaat er een anderhalve-meter-verordening, ook veel genoemd als zogenaamde “Social Distance”. Afstand van elkaar houden is de kreet om besmetting te voorkomen. Waar zien we nu over het algemeen de grote problemen van het Coronavirus? Juist in de grote stedelijke gebieden, je hoort veel mensen die blij zijn te wonen in een landelijk gebied. Juist in dat landelijke gebied zie je nu de bedrijvigheid van de land en tuinbouw. De voedselproductie moet doorgaan, vooral in deze uitzonderlijk heftige crisis.

Jaap Kodde