Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Vier jaar geleden waren de greppelfrezen om overtollig water af te voeren niet aan te slepen, nu wordt door planologen gedacht over inrichting van zoetwaterbassins...

29 mei 2020

Voor het derde opeenvolgende jaar hebben we in het voorjaar en zomer te maken met droogte. Of het de invloed is van klimaatverandering, is nog niet duidelijk aantoonbaar, in de geschiedenis van het weer is het wel meerdere clusters van jaren droog geweest. Vier jaar geleden waren de greppelfrezen om overtollig water af te voeren niet aan te slepen, nu wordt door planologen gedacht over inrichting van zoetwaterbassins in ons land. Er stroomt continu zoet water door onze rivieren vanuit bergen in de Alpenlanden, Frankrijk en Duitsland voor het overgrote deel de Noordzee in. Nederland gaat momenteel in meerdere regio’s op slot om oppervlaktewater voor beregening te gebruiken. Belangrijke akkerbouw gebieden zoals in Zeeland en Brabant worden ook dit jaar weer hard getroffen door aanhoudende droogte. Op veel plaatsen waar het grondwater van een goede kwaliteit is, zijn bronnen geboord, maar door de druk van zogenaamde oer-stromen vanuit de Noordzee stijgt het zoutgehalte en is dit water ook niet bruikbaar. Een aardappelplant kan niet tegen een hoog zoutgehalte, projecten met het telen van zilte aardappelen en ook groenten komen moeilijk van de grond. Ook de glazen volle grond tuinbouw zal niet onuitputtelijk grondwater kunnen pompen en zal indirect met droogte perioden te maken krijgen.

Jaap Kodde