Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

"Onze nationale overheid wil naar kortere ketens in de voedselstromen, een uitdaging voor de AGF groothandel om hieraan mee te werken."

10 juli 2020

Al negenentwintig jaar gaan aardappelen onder de merknaam Flevostar richting Enschede. We weten allemaal dat de klok constant doortikt, maar als je ouder wordt, kijk je ook steeds meer terug in de tijd. De eerste jaren was het nog pionieren om een naam op te bouwen, nu zien we al jaren de bekende logo’s bij een trouwe klantenkring. In deze bijna dertig jaar is er in de AGF sector veel gebeurd. Het veilingstelsel is er bijna niet meer. De AGF groothandel heeft de voedselstromen totaal in positieve zin veranderd. De sanering in de groentewinkels ging in een groot tempo, maar ook de sanering in de AGF groothandel was een bekend feit in deze ontwikkeling.

Dit had ook een wisselwerking in de land en tuinbouw, schaalvergroting was noodzakelijk om een renderend bedrijf te runnen. De voedselstromen zijn door de grote groei van de retail in de laatste dertig jaar ook totaal veranderd en kan in de toekomst weer aan een grote verandering toe zijn. Onze nationale overheid wil naar kortere ketens in de voedselstromen, een uitdaging voor de AGF groothandel om hieraan mee te werken. De consument wordt steeds meer gewezen op lokaal of regionaal voedsel waarbij men toch meer weet waar en hoe ons dagelijks voedsel geteeld wordt.

Het woord groentespecialist voor de directe contacten met de consument wil ik hierbij onderstrepen en dat mis ik bij de retail.

Jaap Kodde