Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

In deze tijd waarbij volksgezondheid en de mondiale voedselproductie gezamenlijk optrekken voor een gezonde toekomst op onze kostbaar wordende planeet.

24 juli 2020

Actueel nieuws wordt weer geheel beheerst door het Coronavirus. Dat we de strijd tegen het virus nog niet kunnen winnen was al duidelijk. Een vaccin zal een wapen zijn, maar dit vraagt voor laboratoria de nodige tijd in hun experimentele fase. De start van evenementen en sportwedstrijden met publiek kunnen hierdoor weer de nodige vertraging opleveren. Het belangrijke land- en tuinbouwevenement voor de agrarische sector, de Floriade in 2022 in Almere, kende een moeilijke start. Door extra hoge kosten en de Coronacrisis leek ook doorgang van deze tentoonstelling in gevaar te komen. Enkele weken geleden is definitief het sein op groen gezet door de gemeente Almere en kunnen, de al enkele jaren geleden gestarte werkzaamheden, naar een afronding van de aanleg en bouw werken. Reeds ruim veertig landen zullen aanwezig zijn en zich presenteren in de periode vanaf half april 2022 tot half oktober 2022. De spil van dit evenement is toch Nederland, waarbij innovaties in onze voedselproductie en -keten in de schijnwerpers komen te staan. In deze tijd waarbij volksgezondheid en de mondiale voedselproductie gezamenlijk optrekken voor een gezonde toekomst op onze kostbaar wordende planeet.

Jaap kodde