Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Proeven met nieuwe teeltmethoden, waarbij in stroken meerdere gewassen op een perceel geteeld worden, zijn interessant voor de land- en tuinbouw.

31 juli 2020

De akkerbouw laat zien dat de innovaties op gebied van teelten niet stil staan. Het verzamelen van data hoe gewassen groeien door middel van sensoren en daarbij de bodemgesteldheid controleren, is al niet nieuw meer. Drones die de gewassen controleren kunnen nuttige visuele informatie hieraan toevoegen. De boer krijgt veel gegevens binnen, die hij gaat vertalen in zijn teeltbegeleiding. De innovaties gaan zelfs verder. Robotisering komt er aan, als het gaat om onkruid te wieden, maar ook separate gewasbescherming zal zorgen voor een drastische vermindering van chemische middelen. Proeven met nieuwe teeltmethoden, waarbij in stroken meerdere gewassen op een perceel geteeld worden, zijn interessant voor de land- en tuinbouw. Voordeel hierbij is dat de weerbaarheid van een gewas natuurlijk vergroot wordt. Stroken van minimaal drie meter breed zorgen voor diversiteit van insecten, schimmels en groeiomstandigheden van de gewassen. Of dit rendabel is voor de boer zal in meer jaren proeven moeten blijken. Opzet van deze proeven is dat door schaalvergroting grotere percelen gewassen geteeld wordt, waardoor ziekten en plagen zich snel kunnen verplaatsen. Voor aardappelen kan strokenteelt een alternatief zijn.

Jaap Kodde