Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De oogst van 2017 is wat betreft de tafelaardappelen bijna voorbij.

15 juni 2018

De oogst van 2017 is wat betreft de tafelaardappelen bijna voorbij. Bijna betekent dat aardappelen voor de schilbedrijven nog enige weken doorgaan, de frietindustrie met al hun specialiteiten gaan nog wel langer door met de oude oogst, de zomerperiode is voor de friet een top tijd. Nieuwe oogst , nieuwe kansen, de aanvoer van de primeurs van eigen bodem is officieel van start. Frieslander, Doré, Eigenheimer en zelfs  al nieuwe Bildtstar zijn de oer Hollandse rassen die in deze tijd de tafelmarkt in ons land weer gaan beheersen. Leek het er op dat de start van de nieuwe oogst later zal zijn, de natuur zorgt er toch weer voor dat de achterstand vergeleken met andere jaren bijzonder klein is. Vorige week schreef ik de kreet “Van boer naar bord” , nu zeker toepasselijk. Nu zouden we ook de kreet  kunnen gebruiken van “ Vers op de vork”. De areaalcijfers geven aan dat er minder aardappelen in de belangrijkste aardappellanden in Europa, België, Duitsland, Frankrijk , Engeland en Nederland zijn uitgepoot , met daarbij weer meer een verschuiving naar de industrie. Bepalend voor de oogst is toch altijd hoeveel tonnen er groeien, hoe is kwaliteit, maat en vorm. De veldcontroles zijn in de zomer van groot belang voor een ieder in de aardappelketen.

Jaap Kodde