Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De vorige week gepubliceerde cijfers, van de uitvoer van land- en tuinbouwproducten, lieten een behoorlijke stijging zien in de geldelijke omzet.

29 januari 2021

De vorige week gepubliceerde cijfers, van de uitvoer van land- en tuinbouwproducten, lieten een behoorlijke stijging zien in de geldelijke omzet. Het komt naar schatting uit op 95,6 miljard euro en is een prachtig resultaat voor Nederland. En dit ondanks een bijzonder coronajaar. Nu is het wel zo dat tien procent ten deel valt aan bloemen, bomen en sierteelt en twee derde behoort tot wederuitvoer van bewerkt product. Zuivelproducten nemen ook een groot deel van de export in, maar de diversiteit van de verdere land- en tuinbouwproducten helpen mee aan de toch jaarlijkse groei. Economisch gezien dragen we toch bij met ruim 40 miljard.

Grote getallen in een tijdperk waar een grote transitie in de landbouw een uitdaging is.Bedrijfsopvolging in de familiaire sfeer loopt gestaag terug. Schaalvergroting is hiervan wel een grote oorzaak. Duurzaam telen wordt dag in dag uit benoemd, maar opmerkelijk hierin is dat de animo biologische landbouw niet groeit zoals de verwachting was. De oorzaak is dat het aanbod van biologische producten groter is dan de vraag. Tevens stijgen de kosten van handwerk vooral bij akkerbouwproducten. De hogere prijs van arbeidsmigranten die veel van dit werk doen kan hieraan gekoppeld worden. Momenteel is vier procent van de totale land en tuinbouwproducten biologisch, dertig procent is streven vanuit de overheid in 2030 en dat lijkt een utopie te worden.

Jaap Kodde