Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De boeren gaan hun kavels weer op. De lichtere kleigronden worden geploegd, maar zandgronden kunnen door hun mindere draagvlak op veel plaatsen nog niet geploegd worden.

26 februari 2021

Het prachtige voorjaarsweer lokt de mensen weer naar buiten. Een strandwandeling of een boswandeling op gepaste afstand moet kunnen. Maar de beelden van overvolle parken passen niet in de huidige coronaregels. Berichten van zware coronagevallen met verkeerde afloop is geen stad of dorp aan ons voorbijgegaan.

Ook de boeren gaan hun kavels weer op. De lichtere kleigronden worden nu geploegd, maar de zandgronden kunnen door hun mindere draagvlak op veel plaatsen nog niet geploegd worden. De eerste aardappelen zijn in Nederland gepoot alhoewel dit op een kleine schaal is. Het risico van behoorlijke nachtvorsten in maart is daarbij nog wel groot. Duidelijk is wel dat er dit jaar minder aardappelen gepoot worden in West-Europa. Engeland blijft hierin wel een groot vraagteken, want de Brexit houdt de boeren aldaar in negatieve zin flink bezig.

De wereldvoedselmarkt wordt momenteel zeer beheerst door de sterk gestegen graanprijzen. Een akkerbouwer kijkt altijd wel naar de wereldmarkt, waarbij de kans bestaat dat het achter de markt aan telen is. Wel is zichtbaar dat het werelddeel Afrika naar meer producten in de eerste levensbehoeften vraagt, de economie stijgt met kleine stapjes. Een aardappel of een ui wordt op de lokale markten nog veel per stuk verkocht maar in de grote steden neemt de retail toch ieder jaar een groter aandeel in.

Jaap Kodde