Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De actualiteit is deze week geheel gericht op de Tweede kamerverkiezingen. Het heeft wel iets weg van een sportwedstrijd; wie gaat er winnen en wie gaat er verliezen.

18 maart 2021

De actualiteit is deze week geheel gericht op de Tweede kamerverkiezingen. Het heeft wel iets weg van een sportwedstrijd; wie gaat er winnen en wie gaat er verliezen. Het gaat om ons democratisch recht van stemmen. Voor de landbouw in het algemeen is het belangrijk voor de toekomst van het ondernemen. In het verlengde daarvan, kun je ook de AGF-sector noemen. Het is nog niet zo lang geleden dat politiek Den Haag bezoek kreeg de boeren met hun trekkers. Jammer is wel dat de boeren niet eensluidend naar buiten treden om hun wensen kenbaar te maken, wat nu zeker hard nodig is. Het woord duurzaam in de bedrijfsvoering, heeft de landbouw eerder al omarmd. En dit zal in komende jaren nog concreter worden. Kringlooplandbouw werd in het vorige kabinet gelanceerd als zeer belangrijk in de keten, maar in de praktijk zal dit nog jaren duren om dit goed in kaart te krijgen, met daarbij de opmerking dat het voor een deel in de keten past. De roep om de BTW verhoging van enkele jaren geleden weer ongedaan te maken, komt wat mij betreft ook op de agenda van een nieuw kabinet te staan.

De agrarische sector zal zich de komende tijd zeker laten horen, hopelijk zijn de trekkers daarbij niet nodig, want het voorjaar komt eraan en dan is werk genoeg voor de boeren op het land.

Jaap Kodde