Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De politici in Den Haag hebben de komende tijd volle agenda’s. Er moet een nieuw kabinet geformeerd worden en dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave.

09 april 2021

De politici in Den Haag hebben de komende tijd volle agenda’s. Er moet een nieuw kabinet geformeerd worden en dat is in deze tijd geen gemakkelijke opgave. Ieder departement heeft zijn wensen, waar men voor de komende jaren weer een soort menu van moet maken.

Nederland worstelt met zijn beperkte ruimte. De landbouw in competitie met de natuur, annex stikstofproblematiek, en de klimaatdoeleinden, de woningnood en een democratisch stelsel wat op de helling moet. Als individu zullen we ook naar een gezonder levensstijl moeten. Zo wordt de suikertax al genoemd, maar ook een lager btw-tarief op gezond voedsel staat op het lijstje. Het beperken van fast foodketens is ook een kreet die je de laatste dagen in de media hoort.

Wat betreft onze beperkte ruimte, denk dan eens terug aan ruim een eeuw geleden, de start van de Zuiderzeewerken. De Wieringermeer was de eerste polder die werd drooggelegd, gevolgd door de Afsluitdijk, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Bijna vijftig jaar geleden aan de Markerwaarddijk, werd er een start gemaakt met de drooglegging van de Markerwaard. De Markerwaard werd geschrapt, er was landbouwgrond genoeg was het antwoord. Echter zijn we in deze vijftig jaar veel landbouwgrond kwijtgeraakt aan verstedelijking, wegen en de natuur. De Markerwaard mag er zeker wel komen met deels landbouw en natuur. Zo hebben we een groot deel van ons stikstofprobleem opgelost en zorgen we dat onze landbouw door kan blijven gaan, met onze hoogwaardige voedselproductie.

Jaap Kodde