Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De maand mei stevent net zoals de maand april af op een te koude maand. Voor veel mensen valt een korte vakantie in de meimaand letterlijk en figuurlijk in het water

21 mei 2021

De maand mei stevent net zoals de maand april af op een te koude maand. Voor veel mensen valt een korte vakantie in de meimaand letterlijk en figuurlijk in het water, met zelfs dagen waarbij je de winterjas nodig hebt. De akkerbouwers zien hun gewassen nu het liefst met de dag groeien en de veehouders de eerste snede gras inkuilen, de bomen laten ook later dan normaal de nieuwe bladeren zien. De plensbuien zijn ook de laatste week zeer plaatselijk, waarbij het oosten van ons land nu wel getrakteerd wordt op de nodige neerslag. De landbouw zoekt momenteel naar mogelijkheden om juist bij grote neerslag, hoeveelheden regenwater op te slaan. Privaat in bassins of ruimtelijk door provincies in de vorm van afgravingen bij natuurgebieden. Regenwater is schoon en kost niks, afvoeren naar zee is niet meer de oplossing, we hebben dit water in de toekomst gewoon nodig. In het kassengebied zoals het Westland is men al jaren bezig met opslag ook in de bodem en dit weer op te pompen als het nodig is. Door enige vermenging met brak of zout water langs de kust is een ontzilting installatie nodig, denk daarbij aan een tomatenplant die heel weinig zout kan verdragen. De aardappel is familie van de tomaat en ook zeer gevoelig voor een hoge zoutconcentratie. De verzilting rukt door de verandering van het klimaat op, conclusie is dus dat we naast de verstedelijking zuinig moeten zijn op onze waterhuishouding voor zowel de landbouw als de natuur.

Jaap Kodde