Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Het is zomer in “The Netherlands”. Deze week zijn we getrakteerd op heerlijk zomerweer.

18 juni 2021

Het is zomer in “The Netherlands”. Deze week zijn we getrakteerd op heerlijk zomerweer. Vakantiegangers moeten vooral langs de kust, enorm lang zoeken naar plaats op een campings. Maar ook Bed en Breakfast en Hotels doen goede zaken. In de vakantietijd zal door mij vooral Zeeland in het weekbericht uitgelicht worden. Zeeland waar recreatie en landbouw een belangrijke economische waarde is. De kuststrook is alom bekend in de toeristische sector, met daarbij de scherpe scheidslijn; de overgang in het achterland naar voornamelijk akkerbouw. Zeeland is bekend om zijn Zeeuwse kleiaardappelen, het woord “klei” moet je ruim nemen, want deze provincie kan niet gerangschikt worden met zware kleigronden. De aardappelteelt in Zeeland kent zijn vele gezichten, het zilte water is in grote delen een groot probleem voor de teelt van aardappelen, uien en wortelen, de klimaatsverandering speelt hierbij ook een grote rol. Droge zomers vragen dan om het beregenen van de gewassen en het kan maar zo zijn dat op een afstand van enkele kilometers de ene boer wel kan beregenen en de andere niet. Het voormalige deltaplan met de stormvloedkering voor het behouden van zoutwater in de Oosterschelde voor de mosselcultuur en visserij, wordt nu gevolgd door een Deltaplan voor zoetwater in relatie met de land en tuinbouw en fruitgebied. Een peperduur project zoals ook de voormalige Deltawerken waren, maar zeker nodig voor onze eigen voedselvoorziening.

 

Jaap Kodde