Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De zomer heeft nog zeker zijn stuiptrekkingen en dagelijks wordt de vraag gesteld hoe de markt zich in de komende maanden gaat ontwikkelen.

07 september 2018

Alom bekend dat het voor akkerbouw een lange en hete zomer was, wie niet kon beregenen heeft voor het overgrote deel een beduidend lagere opbrengst. Dit geldt zeker voor de grote aardappel producerende landen in Noord West Europa. Ook de beregende percelen moeten opbrengst inleveren, de meeste insiders in de aardappelwereld gaan uit van totaal een kwart minder opbrengst dan vorig jaar en dat is zeer veel. De aardappelmarkt wordt zoals bekend gedomineerd door de industrie die nog steeds een jaarlijkse groei laat zien. Van alle aardappelen probeert men nu friet en andere aardappelproducten te maken. De vraag is groter dan het aanbod en resulteert in hoge prijzen. Door de regen van de laatste weken ontstaat er in verschillende grote industrie rassen hergroei ofwel doorwas, de bestaande knollen gaan kiemen en vormen weer een nieuwe aardappel die van een ander kwaliteit is. Dit verschilt van perceel tot perceel en regio. Bildtstar is wat minder gevoelig voor doorwas maar moet dit jaar extra zorgvuldig geoogst worden door het hogere zetmeelgehalte. De angst van de boeren voor plensbuien in deze oogsttijd lijkt bewaarheid. Afgelopen dagen hebben vooral de kustprovincies wateroverlast gehad. Laten we hopen dat de oogst hierdoor geen duidelijke schade krijgt om over ruim een maand de juiste balans van het product in de opslag te maken.