Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

21 september 2018

21 september 2018

Enkele weken geleden heeft de minister van landbouw haar landbouwvisie 2030 gepresenteerd.

Het woord kringlooplandbouw wordt in deze visie meermalen genoemd en lijkt voor de buitenstaander een soort toverwoord. De landbouw gebruikt het al jaren. Een goed voorbeeld is dat de mest van een veeboer naar een akkerbouwer gaat. In de visie staat ook dat we naar minder import van groenten moeten, lekker vers uit eigen land dus. Ons klimaat staat dat alleen niet toe en kassenteelt wordt steeds duurzamer met het gebruik van aardwarmte, maar daar hangt ook een prijskaartje aan.

“Korte keten” is ook een kreet die in de visie wordt genoemd. Je kan dit vertalen dat producent en consument in kortere lijnen wordt benoemd. Wanneer wordt een aardappel gepoot, hoe is de groei, wanneer is het product te koop, wat voor vormen van consumeren is mogelijk en als laatste hoe ervaart de consument het product.

Het Engelse woord “Blockchain” doet ook zijn intrede in de voedselketen. In een appvorm zal deze technologie juist in onze voedselketen  een grote toekomst kunnen krijgen.

De start van de aardappeloogst is begonnen en geven de oogst verwachtingen goed aan. Minder aardappelen waar we dit jaar in de keten goed mee om moeten gaan.

Jaap Kodde