Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Het wordt een spannend jaar voor de aardappelhandel.

04 januari 2019

In deze prille start van het jaar wens ik u een voorspoedig, gezond en voedzaam nieuwjaar. De voedingssector is aan een verandering toe, de bewustwording van de consument wat voedselproductie is, zal menigmaal de aandacht krijgen. De zogenaamde korte keten in productie naar consumptie zal voor de consument duidelijker gaan worden. De rol van de AGF groothandel is voor de consument groot, maar juist de consument zelf heeft daar nog weinig besef van. Het afgelopen jaar was voor de industriële verwerking een spannend jaar. Conservenfabrieken hebben we voor een deel zeker nodig, de aanvoer van het product was af en toe dramatisch met alle gevolgen van dien. De aardappelverwerking zal dit nieuwe jaar de gevolgen van de extreem warme en droge zomer van 2018 tot ver in het voorjaar blijven voelen. De nieuwe oogst aardappelen zal op zijn vroegst in juli voor de industrie beschikbaar kunnen zijn, waarbij het woord ”kunnen” juist die onzekerheid is. De aardappel blijft wereldwijd in de consumptie groeien, de prijs van de aardappelteelt is de laatste jaren sterk gestegen, nieuwe milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen zijn duur, ook pootaardappelen blijven door de geringe beschikbaarheid aan de prijs. Voedsel zal in de algemene zin duurder worden, maar het woord gezond in deze keten heb ik in de eerste dagen van dit nieuwe jaar als menigmaal voorbij zien komen in kranten, op televisie en het internet.