Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Het woord kwakkelwinter is momenteel wel van toepassing, een vorstperiode voor de komende weken wordt niet voorspeld.

08 februari 2019

Het woord kwakkelwinter is momenteel wel van toepassing, een vorstperiode voor de komende weken wordt niet voorspeld. Vorig  jaar liet koning winter in maart nog zijn tanden zien. Afgelopen week was televisie weerman Peter Kuipers Munnike te gast bij een bijeenkomst in Dronten over bodem en water. Hierbij ging hij in op de huidige klimaatproblematiek, want niet alleen de stijgende temperatuur is van invloed op ons klimaat, ook onze bodem en waterhuishouding wordt beïnvloed door de klimaatverandering. Nederland heeft voor het overgrote een bodem waar veel veenafzetting is. Extreme droogte zorgt voor een inklinking van ons veenpakket. Nederland zakt als het ware wat verder weg in de bodem, het gaat gelukkig niet zomaar om centimeters, de historie in ons veenpakket is in duizenden jaren gevormd na de ijstijd. Opmerkelijk in zijn verhaal was dat de grondwaterstand in de zandgebieden in de provincie Brabant een meter lager is dan een jaar geleden. De zomer van vorig jaar laat meer schade achter dan werd verwacht. De landbouw in ons land gaat meer anticiperen op de klimaatsverandering. In de bewerking van de bodem met nieuwe technieken loopt ons klein landje voorop. Voor de aardappelteelt een vereiste omdat de aardappel zeer gevoelig is voor een slechte bodemstructuur.