Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De favoriete tafelaardappelrassen zoals Frieslander en Bildtstar zullen komend jaar weer de belangrijkste rassen zijn voor de groentespecialisten.

14 februari 2019

De grote verscheidenheid in aardappelrassen maakt het een aardappelteler niet makkelijker, welk ras voor zijn bedrijf het beste is. Een vraag hierbij is, “Moet de boer eerst kijken wat voor hem het ras is waar een goede afzet van is?”. Belangrijk wordt steeds meer of het ras resistentie heeft tegen belangrijke aardappelziekten en tegenwoordig ook niet droogtegevoelig is. De milieuaspecten hierin tellen ook zwaar mee, gewasbescherming staat hoog op de lijst bij de boer, de nieuwe middelen zijn duur door strenge toelatingseisen. In de jaarlijkse aardappeldag in Dronten was dit deze week een onderdeel van de discussie. Moeten we meer naar biologische teelt? Ook deze teelt heeft gewasbescherming nodig, biologische middelen hebben niet de nodige werking op ziekten, al eerder heb ik in mijn weekbericht genoemd dat het zware metaal koper nog voor een aantal is toegelaten in de biologische teelt. Veertig jaar geleden werd dit middel verboden in de gangbare teelt. De favoriete tafelaardappelrassen zoals Frieslander en Bildtstar zullen komend jaar weer de belangrijkste rassen zijn voor de groentespecialisten. Het voorjaar zit de komende weken in de lucht, de eerste perceeltjes zullen in Zeeland gepoot gaan worden. Risico van vorst in februari en maart is groot, maar het blijft een sport. Wie is de eerste die vroege aardappelen op de markt brengt.