Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De boeren zijn begonnen met de aardappelvelden.

05 april 2019

Het mooie voorjaarsweer zorgt voor veel bedrijvigheid vooral bij de akkerbouwers, het is nu de goede tijd voor het zaaien van uien en wortelen. Nog de laatste percelen tarwe en gerst en de vollegrondsgroente gewassen zoals erwten en kapucijners. In deze twee laatste gewassen is in ons land een grote verschuiving naar de biologische teelt terwijl de traditionele teelten van de conserven gewassen in grote arealen naar Spanje zijn verplaatst vanwege de lagere kosten van teelt. De aardappelen worden voor het overgrote deel geplant na het zaaien van de bovengenoemde gewassen. Voor de aardappel telt de droge conditie van de grond voor de verdere groei van het gewas. De start van de aardappeltelers is dit jaar prijzig, de pootaardappelen zijn duur door de slechte oogst van vorig jaar. De industrie schroeft ook dit jaar de capaciteit weer op, waarbij België duidelijk voorop loopt, de Belgen zijn met hun frieten de Nederlanders voorbij gestreefd. Groot probleem voor de toekomst zal voor de Belgen in de landbouw toch ook water zijn, ze hebben niet zo’n groot rivieren deltagebied als Nederland. De schade van de droogte van vorig jaar blijft nog steeds aantoonbaar, ook al doen berichten hierover dat het grondwater peil weer redelijk op niveau is. Akkerbouwers in het oosten van ons land hebben de regenhaspels al weer klaar staan. De politiek geeft al aan dat waterbassins in deze delen van ons land moeten worden aangelegd om het goede zoete water uit de bergstreken in Europa te kunnen opslaan. Nederland is een waterland en zal in de wereld laten zien dat we dat ook blijven.