Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Spannende weken in aardappelland.

10 mei 2019

 

Op=Op, het is een kreet die je vanuit de handel en winkels regelmatig hoort. In de aardappelhandel komt dat normaal niet voor, maar oogst 2018 was al zeer bijzonder, Europa had voor een groot deel een zeer droge en warme zomer met alle gevolgen van dien. Tegenvallende oogsten met dure prijzen.
De Balkanlanden hadden daarentegen ook een slechte oogst door een zeer natte zomer. De scheidslijn was in de zomer de Alpen en het Karpatengebergte in Roemenië. Het klimaat liet vorig jaar een grillig weertype zien in de gehele wereld. Die grilligheid laat ook nu weer van zich gelden, het is nu te koud en er valt geen regen van betekenis.
Deze week werd in de media een rapport openbaar wat in gaat op de klimaatverandering waarbij de landbouw genoemd wordt als mede veroorzaker van deze problematiek. Maar de wereldbevolking groeit explosief, de voedselproductie zal hierop moeten anticiperen. Hoe ziet ons voedsel eruit in 2050?
Momenteel gaat er een tour door ons land waarin koks laten zien en proeven hoe men denkt dat ons voedsel er over dertig jaar uitziet. Maar actueel is nu dat de oude voorraad aardappelen in Europa zeer klein is,  nieuwe oogst komt er langzamerhand wel aan, maar niet grote volumes.
Spannende weken in aardappelland.

Jaap Kodde