Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Met de nieuwe Frieslander, Doré en zelfs als Bildstar op het bord met een verse Hollandse groente kunnen we de consument direct bedienen!

07 juni 2019

 

Ieder jaar is de junimaand de omschakeling van oude naar nieuwe oogst aardappelen van Hollandse bodem.
Dit is altijd een spannende tijd, de aardappelen worden gerooid en gaan direct naar de groothandel en liggen in een kort tijdsbestek in de winkel of op markten.
Spannend is vooral het weer, met regen kunnen we niet oogsten en heeft het een periode veel geregend , dan zal gewacht moeten worden dat de percelen weer begaanbaar zijn en de aardappelen weer netjes uit de grond komen.
De onweerscomplexen van de laatste dagen voor zeer plaatselijk ook veel neerslag in de vroege aardappelteeltgebieden waar ook regen wel nodig was door de droogte.
De gevolgen van de droge en hete zomer van vorig jaar blijven voel en meetbaar, de grondwaterstand is in de oostelijke helft van ons land niet op peil.
Volgens de deze week gepubliceerde cijfers blijft de oppervlakte tafelaardappelen dit jaar vrij constant, voor de frietindustrie is er een lichte stijging, dit is ook wel nodig omdat de vraag van  bewerkte aardappelproducten blijft groeien.
Met de nieuwe Frieslander, Doré en zelfs als Bildstar op het bord met een verse Hollandse groente kunnen we de consument direct bedienen, verser en gezonder kan het toch niet!!

 

Jaap Kodde