Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De hoofdoogst is nog niet geheel van start, maar de hoge temperaturen van de afgelopen dagen zal de oogst vervroegen.

30 augustus 2019

Na een pittige week met hoge temperaturen sluiten we de zomer af. Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september, astronomisch gezien begint de herfst op 23 september, ofwel als de nachten en dagen even lang zijn. De kaarten wat betreft de oogst in ons eigen land en verder in West Europa zijn wel geschut. De akkerbouwers rekenen op een normale oogst op het Noordelijk Halfrond, die iets onder het langjarige gemiddelde zal uitkomen. De hoofdoogst is nog niet geheel van start, maar de hoge temperaturen van de afgelopen dagen zal de oogst vervroegen. De zogenaamde MARS prognoses akkerbouwgewassen geeft dit aan. Dit systeem met speciale  ruimtesatellieten geeft een beeld wat in de jaren steeds beter betrouwbaarder wordt. Vooral de Oost Europese landen geven een  lagere prognose aan, de consumptie in deze landen groeit ieder jaar mede door de snelle economische groei. Door een al sterk verbeterde infrastructuur in deze landen, wordt het gemakkelijker en effectiever voor ons land om te exporteren. De Europese Unie laat zien dat het vrij handelsverkeer en dan gespecificeerd op voedselproducten zijn positieve uitwerking heeft, dacht men eerst dat goedkope producten uit deze landen door de lage lonen aldaar een grote concurrent zal zijn voor de West Europese landen, blijkt het nu juist andersom.  Aardappelen hebben in deze transacties een groot aandeel.

Jaap Kodde