Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Met de zeven miljoen ton productie per jaar zijn we niet de grootste in de wereld, maar wel de beste!

20 september 2019

De aardappeloogst zal de komende weken in volle gang zijn, met nog altijd prachtig mooi weer zullen de aardappelen in opslag gaan. De tafelaardappelen grotendeels in de kistenbewaring, de industrie en exportaardappelen voor het merendeel los in de bewaarschuren, zetmeelaardappelen worden zelfs op grote hopen buiten gestort zolang er geen vorst komt. De vraag naar aardappelzetmeel groeit sterk, de industrie hiervan is in Nederland geconcentreerd in Drenthe, Overijssel en de Veenkoloniën in Groningen. De hittegolven van afgelopen zomer hebben de kilogram opbrengsten getemperd, hierdoor is de vraag en aanbod in evenwicht wat zich vertaald in stabiele prijzen. De aardappel blijft zijn opmars in de wereld doorzetten, de “potatoes, pomme de terre, kartoffeln en Tuffels ” horen bij onze gezonde voeding. Gezonde voeding krijgt steeds meer gewin, in de aardappelteelt zal de komende jaren  in de technologie grote stappen worden gemaakt om de aardappel nog een groter stempel te kunnen geven als gezond en lekker. Nederland staat bekend om zijn innovaties in de landbouw, ook de industrie zal hierin meegaan. Met de zeven miljoen ton productie per jaar zijn we niet de grootste in de wereld, maar wel de beste!

Jaap Kodde