Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De landbouw heeft bewezen dat er sinds 20 jaar al enorm aan reductie van CO2 gedaan is en de innovaties hierin onverminderd doorgaan.

27 september 2019

Nederland is in de ban van de PAS, een ingewikkeld verhaal over dat er in de atmosfeer te veel stikstof zit door industrie, landbouw, mobiliteit enzovoort. De aanpak van het terugdringen roept vele vragen op. Klopt het allemaal wel de cijfers die gepubliceerd worden? Is de onderbouwing hiervan wel goed? De aanbevelingen zijn bekend, de makkelijkste weg is lagere maximum snelheden op de wegen, vermindering van de veestapel enzovoort, enzovoort. Schieten we hier wat mee op? Mijn antwoord is nee. Het wordt al genoemd, de makkelijkste weg is……. De landbouw heeft bewezen dat er sinds 20 jaar al enorm aan reductie van CO2 gedaan is en de innovaties hierin onverminderd doorgaan. Kort en krachtig moet dit duidelijk zijn voor de gemeenschap. Nu de aardappeloogst aan de gang is en een buitje regen voor de boeren welkom is. De aardappelen worden namelijk het beste bewaard met een beetje grond in de opslag. De prijsvorming geeft de stemming “vast” aan, wat betekent dat er een goede bodem in de markt zit. Stamppotten weer is het nog niet helemaal, maar toch al heel lekker. Hollandse kost is toch ons uithangbord in gezond Nederland !!!

Jaap Kodde