Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Het woord “duurzaam” komen we tegenwoordig dagelijks tegen.

04 mei 2018

Het woord “duurzaam” komen we tegenwoordig dagelijks tegen, we worden met onze neus op de feiten gedrukt die vooral in deze tijd van een sterke economische groei zeer belangrijk zijn. De curve van die groeiende economie ziet er voor de industriële landen goed uit, maar ook derde landen doen goed mee in de economische groei met daarbij wel de opmerking dat klimaat en de verandering daarvan in sommige gebieden in de wereld extra aandacht vraagt.

Een groeiende economie zorgt ook dat de consumptie van voedsel veranderd. Maar duurzaam met energie omgaan en de nieuwe mogelijkheden daarin en het duurzaam produceren van voedsel heeft nu de volle aandacht. Ik las laatst een artikel over de aardappel in het verband van die duurzaamheid. We kunnen stellen dat juist de productie van de aardappel in dit traject enorme vooruitgang boekt. Meer gerichte bemesting door vloeibare kunst mest, het toedienen van de juiste sporen/voedingselementen tijdens de groei. Niet voor niets bleef de aardappel fier overeind in een menu dat de komende dertig jaar aan de klimaatdoelstellingen moet voldoen. Een voorbeeld is ook de bewaring in de opslagloodsen waarbij de grote oppervlakten van de daken gebruikt worden voor zonnecollectoren die de energie opwekken voor de ventilatie en koeling. Duidelijk om naar de consument een aanwijzing te geven gericht op de onderbouwing van het milieu en voedingsverhaal van de aardappel.

Wordt vervolgd.