Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Na de vele regenval loopt de oogst van aardappelen een grote vertraging op. Dit geldt niet alleen voor ons land maar ook voor België, Frankrijk, Engeland en Duitsland.

18 oktober 2019

Na de vele regenval loopt de oogst van aardappelen een grote vertraging op. Dit geldt niet alleen voor ons land maar ook voor België, Frankrijk, Engeland en delen van Duitsland. In Nederland is de schatting dat er nog zeventig procent gerooid moet worden. Opvallend is dat nu juist de consumptie van tafelaardappelen goed is. Tafelaardappelen hebben een langer droogproces nodig, hierdoor is de huidige beschikbaarheid niet groot of zelfs krap te noemen. De vraag voor aardappelen gericht op de export is groot en zal komende winter toenemen. Polen en Roemenië zijn de gangmakers, juist in deze landen ligt de aardappelconsumptie op een hoog peil. In de toekomst zullen we ervaren dat de bovengenoemde landen gaan meetellen in de aardappelsector, maar ook in andere agrarische sectoren. De afstanden in Europa tellen niet meer zo mee, Europa is niet een groot werelddeel en de infrastructuur wordt in de oost Europese landen in een rap tempo beter. De vraag naar aardappelen voor overzeese gebieden telt zeker wel maar de hogere kosten van transport bepalen meer de prijs van de aldaar geleverde producten. Voedsel is bijna iedere dag een item voor de media, de boerenacties van de laatste weken helpen daar zeker aan mee. De politiek is nu aan zet om wel een passende praktische  invulling te geven aan onze totale agrarische land en zeker ook tuinbouwsector.

Jaap Kodde