Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De zogenaamde kringlooplandbouw zal een fundament moeten worden, maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld?

25 oktober 2019

“De voedselketen moet op de schop”, een uitspraak ofwel streven van de overheid. De zogenaamde kringlooplandbouw zal een fundament moeten worden, maar wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Een voorbeeld van kringlooplandbouw is dat de veeboer zijn mest direct naar de akkerbouwer levert en dat de akkerbouwer zijn voeraardappelen naar de veeboer levert. Makkelijk gezegd maar moeilijk in de praktijk, de hoeveelheden moeten op elkaar worden afgestemd anders werkt het niet. In een kringlooplandbouw behoren ook de reststromen van voedsel. De horeca is een grote leverancier van reststromen evenals  onder andere de retail. De reststromen van een bierbrouwerij (het bierborstel) of de suikerindustrie (de pulp) is goed voor onze veestapel. Wat te denken van wij als consumenten in Nederland. Per jaar, per hoofd van de bevolking ruim zestig kilogram met een waarde van honderdvijftig euro. Naast de kringlooplandbouw ook weer de noemer van korte keten, namelijk streekproducten uit je eigen regio. Momenteel doe ik een cursus juist in die korte keten en ik benoemde daarbij de Tukker Tuffels. Speciaal geteeld voor de Twentenaren. De cursusleider zei direct dat hij die ook eet, hij woont in Schoonhoven in het groene hart van ons land!!!! Tja, een streekmerk wordt een nationaal merk!!

Jaap Kodde