Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Eind volgende week zal duidelijk zijn of alles in de opslag zit. Dan kunnen we ook definitief  de balans gaan opmaken van aardappeloogst 2019.

01 november 2019

De aardappeloogst is in een finaal stadium gekomen, de extreme late hoofdoogst wordt nu geplaagd door de nachtvorsten. Op zandgronden is de schade bij nachtvorst meestal het grootst, zandgronden houden de warmte uitstraling overdag door de zon niet vast. Eind volgende week zal duidelijk zijn of alles in de opslag zit. Dan kunnen we ook definitief  de balans gaan opmaken van aardappeloogst 2019. Kwaliteitsaspecten van de aardappelen in de opslag is dan de volgende fase. Houdbaarheid speelt hierin ook een grote rol, waarbij de innovaties in de bewaartechnieken een belangrijk element gaan worden. Nieuwe middelen tegen spruitvorming en de gebruiksmethoden moeten zich gaan bewijzen omdat toelatingen van de huidige middelen worden ingetrokken. november is voor een akkerbouwer geen oogstmaand te noemen, vooral de kleigronden moeten dan geploegd zijn om tijd te hebben om te verweren. “Gezonde producten groeien in een gezonde bodem”, een gezonde kreet zullen we maar zeggen maar zijn in de moderne landbouw niet meer weg te denken. Nederland telt niet zoveel landbouwscholen  meer dan vijftig, een jaar geleden. Het onderwijs is meer specifiek vakgericht geworden met aanvulling van economische richtingen, een boer loopt niet meer de gehele dag op klompen of laarzen aan op zijn boerderij, dat is meer nostalgie aan het worden.

Jaap kodde