Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Duidelijk is voor mij dat de productie goed afgestemd moet worden op de vraag, de  biologische markt is een gevoelige markt.

20 december 2019

De vraag wordt mij nogal eens gesteld of men nu meer biologisch moet gaan consumeren of gewoon de gangbare agrarische producten kopen. Een moeilijke vraag voor een boer zoals ik, die nu met pensioen is, maar zeker de ontwikkelingen in de landbouw volgt. Bij de gangbare land- en tuinbouw gaat de evolutie in de teelten enorm snel en ze hebben zich een doel gesteld dat over vijftien jaar een minimale gewasbescherming mogelijk is. Ons bedrijf wordt nu gerund door onze zoon die sinds dit jaar de eerste biologische producten teelt op een deel van het akkerbouwbedrijf. Totaal zal een kwart van het bedrijf over twee jaar biologisch zijn. De eerste teelten waren dit jaar erwten, spinazie en wortelen. Duidelijk is voor mij dat de productie goed afgestemd moet worden op de vraag, de  biologische markt is een gevoelige markt. Mijn antwoord op de vraag of je biologisch moet kopen of gangbaar is de beleving die de consument heeft met voedsel. Hoe wordt er geproduceerd is hierbij een groot onderdeel, om technische verhalen zit de consument niet te wachten. Prijs en kwaliteit leeft het meest bij de consument, waar de producten geteeld worden wordt door sector tegenwoordig veel aandacht aan besteed. Juist in deze tijd van kerst toch een aandachtspunt bij het kerstmenu.

Jaap Kodde