Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Onze AGF sector zal dit nieuwe jaar blijven groeien.

03 januari 2020

In de nieuwjaarswensen komen de woorden “gezond en voorspoedig” veel voor, aan beide woorden kunnen we in alle gezamenlijkheid veel voor elkaar betekenen. Het nieuwe jaar zal veel in het kader van de klimaatveranderingen staan. Kan onze economie hierdoor blijven groeien zoals de laatste jaren? Op de eerste journaalbeelden van het nieuwe jaar zien we alweer modderstromen door hevige regenval in nu vooral de tropische landen. De bosbranden in Australië zijn er jaarlijks, maar de extreem hoge temperaturen wakkeren deze immense vuurzee aan die al bijna driemaal de grootte van ons Nederland heeft verwoest. Dit heeft zeker consequenties voor de landbouw aldaar. Onze AGF sector zal dit nieuwe jaar blijven groeien. De bevolking groeit in ons land en wereldwijd met de dag en de mondjes zullen gevuld moeten worden. Denk daarbij ook aan de landen waar nog honger voorkomt. Het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaat een pittig jaar tegemoet, denk daarbij aan de stikstofproblematiek maar zeker ook aan onze voedselketen. Al meerdere keren heb ik aangegeven dat de AGF Groothandel een zeer belangrijke schakel in de voedselketen is. Het kan de transparantie in de keten vergroten wat een positief effect zal hebben op het consumptief gedrag.

Jaap Kodde