Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Koning winter heeft Nederland vooralsnog nog niet bezocht.

10 januari 2020

Als schaats minnend volk willen we toch graag die prachtige tochten over de vaarten en plassen maken. De hoop kunnen we nu maar beter vestigen op de maand februari. Een kwakkelwinter past ook niet voor de akkerbouwers, doordat de herfst zeer nat was heeft de bodem vorst nodig om de structuur voor de nieuwe oogst te verbeteren. Ook voor de ongediertebestrijding zal een vorstperiode welkom zijn, niet alleen het platteland maar ook de steden melden overlast van ratten en muizen. In de wintermaanden hebben de boeren meer tijd om bijeenkomsten over teelten van gewassen te bezoeken, denk daarbij vooral aan de aardappelen, uien en wortelen als de grote akkerbouwgewassen in ons land. De gewasbescherming is hierin een zeer belangrijk punt voor de komende jaren. Nieuwe methoden van bewaren waarbij het milieuvraagstuk prioriteit is, zorgt de komende jaren voor een totale verandering. Vooral in het product aardappelen is dit de grote uitdaging om te laten zien dat innovatie snel gaat.

Jaap Kodde