Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade van 2022 in Almere zal ruim aandacht schenken aan de inrichting van onze voedselgebieden in de wereld

16 januari 2020

Hoe ziet Nederland er over 100 jaar uit? Wetenschappers van de landbouwuniversiteit in Wageningen presenteerden enkele weken geleden een blauwdruk met een sensationele kaart van ons land in het jaar 2120. Meer water, grotere stedelijke gebieden in het oosten en zuidoosten van ons land, landbouwgebieden in het deltagebied van Zeeland en delen van Brabant en Zuid Holland en een centrale as van Flevoland, Friesland en Groningen. Opvallend is de IJssel als een bredere rivier voor de afvoer van water van de rivieren de Maas en de Rijn richting de Noordzee. Het modewoord duurzame landbouw ontbreekt  zeker ook niet in dit rapport, met wel de kanttekening dat de productie verdubbeld moet worden. Nederland zal over honderd jaar meer dan twintig miljoen inwoners tellen. De wereldbevolking groeit naar ruim tien miljard mensen is de prognose. De Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade van 2022 in Almere zal ruim aandacht schenken aan de inrichting van onze voedselgebieden in de wereld, maar zeker ook de nadruk leggen op Nederland als voedselproducent van nu en in de toekomst waarbij juist deze blauwdruk naar de toekomst van ons landje een voorbeeld is. “ Feeding the City ” is op de Floriade in Almere een belangrijk issue. Hoe voeden we onze stedelijke gebieden met zoveel mogelijk producten uit eigen land met toch wel een nadruk op de unieke provincie Flevoland in deze.

Jaap Kodde