Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Haaks op deze goede cijfers staat dat de nationale overheid wil dat kringlooplandbouw in de komende tien jaar grote stappen maakt.

24 januari 2020

De agrarische sector laat in 2019 weer een prachtig resultaat zien wat betreft de exportcijfers. Met 95 miljard euro blijft Nederland stevig op de tweede plaats als exporterend land in deze sector, na de Verenigde Staten van Amerika. Vooral ook de kassenteelt laat hierin stijgende cijfers zien, waarbij duurzame teelten van tuinbouwproducten een enorme vlucht hebben genomen en het kwaliteitsproduct met name genoemd wordt. Haaks op deze goede cijfers staat dat de nationale overheid wil dat kringlooplandbouw in de komende tien jaar grote stappen maakt. Deze methode moet zorgen voor een gesloten circuit van produceren en hergebruik van reststromen van producten in de landbouw in ons eigen land. Het verdienmodel van kringlooplandbouw is niet groot en zal zeker niet van toepassing zijn op grote schaal. Nederland zal de komende weken weer goed vertegenwoordigd zijn op de Internationale beurzen zoals de Grüne Woche en de Fruitlogistica beiden in Berlijn. Ook zal de aardappelsector ruim aanwezig zijn op deze beide beurzen met een breed scala van  specifieke aardappelrassen die geschikt zijn voor onze aardbol.

Jaap Kodde