Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Wat moet je op Valentijnsdag nu over aardappelen schrijven? Het is toch de dag van de liefde waarop je een bloemetje of een cadeau geeft...

14 februari 2020

Wat moet je op Valentijnsdag nu over aardappelen schrijven? Het is toch de dag van de liefde waarop je een bloemetje of een cadeau geeft aan je partner of iemand die je aardig vindt. Als je de geschiedenis er op naleest kom je bij bisschop Valentinus in het jaartal  rond 270 uit en wel dat hij  op 14 februari aan een marteldood stierf, deze bisschop was zeer betrokken met armen, ouderen en kwetsbaren. Hij bezocht hen regelmatig en nam dan een bloemetje mee uit zijn eigen tuin. Veel mensen bezochten zijn prachtige tuin en vele paartjes schonk hij bloemen van trouw en genegenheid. Soldaten in die tijd mochten niet trouwen omdat ze dan slechtere soldaten zouden zijn. Valentinus trouwde geliefden in het geheim wat zijn marteldood werd. In het jaar 496 riep Paus Gelasus I, 14 februari uit als de dag van de heilige Valentijn, pas vanaf de veertiende eeuw werd er meer bekendheid aan deze dag gegeven. In de Verenigde Staten van Amerika is dit door de commercie een belangrijke dag geworden, in ons land pas aan het eind van de vorige eeuw. Mijn idee van waarom het een dag van bloemen en cadeaus is, is toch het commerciële belang. Je kan toch ook zeggen, “Wat vind je lekker om te eten”, gezellig thuis of in een restaurant eten. Ik denk hierbij dan direct aan het schilderij de aardappeleters van Vincent van Gogh, saamhorigheid bij het eten.

Jaap Kodde