Jaap Kodde van Polder Potato aan het woord

Aardappelkwekers anticiperen steeds meer op de klimaatverandering  met kweken van sterke rassen die het gevecht met het klimaat aangaan.

28 februari 2020

Het wereldnieuws wordt momenteel beheerst door het Coronavirus, stikstofcrisis in samenspraak met  de klimaatverandering. Het Coronavirus verspreidt zich over de gehele wereld. Nu ik dit weekbericht schrijf hebben we nog geen “breaking news” dat ook ons land met rood gekleurd gaat worden door besmettingen, maar het zal frappant wezen als ook wij er niet mee geconfronteerd worden. De wereldhandel ondervindt in de transportsector al de nodige problemen. Het continentale containervervoer vooral vanuit Azië naar Europa wordt met de dag minder, hierdoor is het aanbod van containers in Europa klein waardoor export van vele producten ook vanuit de agrarische sector vertraging oplopen. Niet alleen Europa ondervindt nu de kwetsbaarheid, het geldt op mondiaal niveau. In de agrarische wereld ondervinden we ook de klimaatveranderingen die negatieve uitwerkingen hebben op de landbouw. De overvloedige regenval in Noordwest Europa gaat maar door, terwijl andere delen van de wereld snakken naar regen door langdurige droogte. Aardappelen is één van de gevoeligste gewassen in de akkerbouw voor deze weer extremen. Aardappelkwekers anticiperen steeds meer op de klimaatverandering  met kweken van sterke rassen die het gevecht met het klimaat aangaan. Berichten dat het kweekwerk  in ons land aan nog strengere regels moeten gaan voldoen en pootgoedhandelshuizen naar Canada willen gaan verhuizen zal de komende maanden voor felle discussies in de sector zorgen.

Jaap Kodde