Maikel Vuurboom

10 maart 2015

Maikel is begonnen als colliloper en vervolgens doorgestroomd naar de afdeling commercie. Hij is nu als verkoper verantwoordelijk voor de export daarnaast doet hij ook de inkoop van onder andere primeurs-champignons en exoten.