string(1227) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server kan de aanvraag niet uitvoeren. ---> System.IO.IOException: Kan geen toegang krijgen tot het bestand C:\DITO\DiTO.WebServices.Velten.log omdat het wordt gebruikt door een ander proces. bij System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) bij System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) bij System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access) bij AdPro.TraceExtension.WriteOutput(SoapMessage message) bij AdPro.TraceExtension.ProcessMessage(SoapMessage message) bij System.Web.Services.Protocols.SoapMessage.RunExtensions(SoapExtension[] extensions, Boolean throwOnException) bij System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.WriteReturns(Object[] returnValues, Stream outputStream) bij System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.WriteReturns(Object[] returnValues) bij System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.Invoke() --- Einde van intern uitzonderingsstackpad ---" Peka actie 6 halen 5 betalen - Willem Dijk

Peka actie 6 halen 5 betalen

Let op leuke actie!

26 mei 2017

Week 22 hebben wij een actie met peka partjes en peka partjes in olie. Voor deze 2 soorten peka geldt; 6 halen 5 betalen!