Willem Dijk AGF realiseert uitbreiding in warehouse en kantoren

Willem Dijk AGF is de laatste jaren uit haar jasje gegroeid. Het bedrijf kan de groei niet meer opvangen met de huidige vierkante meters en daarom gaan we uitbreiden.

27 januari 2017

Willem Dijk AGF is de laatste jaren uit haar jasje gegroeid. Het bedrijf kan de groei niet meer opvangen met de huidige vierkante meters en daarom kiest het bedrijf nu voor een grote uitbreiding van het warehouse en de daarbij behorende
kantoren. De laatste jaren is de groei met interne organisatorische veranderingen opgevangen. Ook zijn er diverse rol- en opslagstellingen geplaatst. In 2015 heeft Willem Dijk AGF een groei gerealiseerd van 10%. Deze groei heeft doorgezet in 2016 en nu zit men met alles en iedereen aan het plafond.
Verbouwing in twee fases
Als eerste zal het nieuwe kantoren complex gebouwd gaan worden. Deze wordt aan de westzijde gebouwd en gesitueerd op het bestaande dak. Het kantoren complex wordt als ware over het bestaande warehouse heen gebouwd, daarmee komen de kantoren op een denkbeeldige derde etage. Als deze eerste fase
gereed is, zal het kantoor gaan verhuizen. Vervolgens wordt het huidige oude kantoor gesloopt (fase twee) en wordt op deze plek een uitbreiding van het
warehouse gerealiseerd van 1250 vierkante meter. Deze koelcel zal gaan fungeren als binnenkomst goederen met twee extra nieuwe laaddoks. In tegenstelling tot het huidige pand (7 meter hoog) wordt de nieuwbouw 11 meter hoog zodat er pallets tot drie hoog in een doorrolstelling kunnen worden gestapeld.
De voorbereidingen zijn al begin 2016 gestart en eind december ontving men de vergunning. Op 31 januari gaat de verbouwing starten en zal de gehele
verbouwing loop augustus opgeleverd moeten worden. De hoofdaannemer is Lonnekerburg Bouw & Advies en de architect Beltman, beide uit Enschede.